top of page
stavis@heras.no

MATHIAS STAVIS

Arkitekt

Mathias er utdannet i Bergen, Madrid og Barcelona. Hos oss har han vært et år i studietiden og vi er glade for å ha han på plass permanent fra sommeren 2023. Mathias er en sporty humørspreder, og er ofte å finne på isen, da han i tillegg til å jobbe hos oss, er hovedtrener for Drammen bandys herrelag.

bottom of page