top of page

OM

Halvorsen & Reine Arkitekter AS

 

HOTVETALLÉEN 11.JPG

Kontoret ble etablert i Drammen i 1974, og har siden den gang vokst til å bli et velrennomert arkitektkontor med nedslagsfelt hovedsakelig på Østlandet, men også med noen prosjekter helt i nord, i vest og i sør. 

 

Halvorsen & Reine AS har de siste årene hatt en stabil gjeng på rundt 20-25 arkitekter. De ansatte, med en variasjon i alder og bakgrunn, og med ulik kunnskap og interesser, gir oss et godt og solid faglig arbeidsmiljø. Vi har også stor fokus på trivsel på arbeidsplassen, og foretar hvert år spennende studieturer.  

Kontoret har gjennom historien gjennomført byggeoppdrag av alle størrelser og kategorier. Det mest fremtredende har vært: hoteller og restauranter, industribygg, boliger, turistanlegg og helsebygg.  Større ombyggings- og rehabiliteringsarbeider er gjennomført i samarbeid med lokale antikvariske myndigheter.

 

Kontoret har bred kompetanse og erfaring innenfor de fleste kategorier.

Bedriften har som målsetting å være et kontor med bred og allsidig arkitekt- og prosjektutviklingsekspertise. Som rådgivere legger vi vekt på totalkonseptene i bygningsunnfangelse. Vi mener det er vår oppgave å sannsynliggjøre ikke bare fysiske løsninger, men også økonomiske og sosiale konsekvenser av våre tiltak. Som arkitekter legger vi vekt på utviklingen av miljøtilpassede bygg, gode planløsninger og bygninger med gode visuelle kvaliteter.

Vi jobber for både privatpersoner, offentlige virksomheter og for større eiendomsutviklere og  utbyggere.

I de fleste prosjekter, er vi del av et tverrfaglig team der vi jobber sammen med andre bygningstekniske fag. Som arkitekter har vi som oftest en koordinerende rolle, da arkitekten har den totale oversikten over bygg eller utviklingsprosjektet.

bottom of page