grande@heras.no

DANIEL GRANDE

Arkitekt/Medeier

Daniel har den mest internasjonale bakgrunnen, og har i oppveksten bodd over store deler av verden. Således er Daniel både verdensvant og behersker mange språk. Daniel har lang og bred erfaring, og følger prosjektene fra skissestadie frem til ferdigstillelse.