top of page
grande@heras.no

DANIEL GRANDE

Arkitekt/Medeier

Daniel har den mest internasjonale bakgrunnen, og har i oppveksten bodd over store deler av verden. Således er Daniel både verdensvant og behersker mange språk. Daniel har lang og bred erfaring, og følger prosjektene fra skissestadie frem til ferdigstillelse.  

bottom of page