1/3

ASKER

VETTRE
NÆRSENTER

Ferdigstillt 2018

OM:

På Vettre har vi bistått Vettre Torg AS med etableringen av både byggetrinn 1 og 2 på Vettre Nærsenter. Byggetrinn 2 består av ca.12 leiligheter som er lagt oppå et mindre næringsareal som rommer blant annet en kafé, apotek, legesenter og veterinær.  Bebyggelsen er på tre etasjer, i tillegg til parkeringskjeller/boder. Bebyggelsen trappes mot vest, og sammen med en oppbrutt fasade og spennende geometri, oppnår man en god variasjon i fasade-uttrykket.

 

Næringsarealene er lagt slik at de har atkomst fra et felles torg, mens boligene har en egen atkomst. Fasadekledningen består av stående trepanel med brunsort beis i kombinasjon med liggende trepanel med lys brun beis. I tillegg er det benyttet stablet naturstein på grunnmur og trapperom.

MÅLSETTING:

Målet har vært å etablere et nærsenter som en møteplass for lokalbefolkningen. Det er vært fokus på gode møteplasser både inne og ute, for kunder så vel som for beboerne. Det har videre vært viktig å sikre gode og klare overganger mellom de private og offentlige arealene. Den offentlige møteplassen er etablert som et torg i direkte tilknytning til kaféen. Boligene har i hovedsak felles utearealer oppå nærsenteret.

STED:

Vettre, Asker kommune

STATUS:

Ferdigstilt 2018

STØRRELSE:

12 leiligheter, 670 kvm næring, 1270 kvm p-kjeller/3,200 kvm BRA samlet

OPPDRAGSGIVER:

Vettre Torg AS