1/4

DRAMMEN

underlia 91

Ferdigstillt 2005

OM:

Underlia 91 er en enebolig på ca. 260 m2 BRA fordelt på fire etasjer.  Boligen er beliggende på en svært bratt tomt med helning 45 grader der huset ligger.  Utformingen av huset er med utgangspunkt i den bratte, men meget godt orienterte tomten, og med sikte på å utnytte denne optimalt.  Eneboligen er sammensatt av en tung betongsokkel og en "rygg" i betong inn mot og under terreng, som danner en hylle for en kube i tre.  Boligens rom er plassert med soverom inn mot terreng og i betongdelen, og med oppholdsarealer i "kuben".  Huset er etablert med prefabrikerte betongelementer, og kledning i malmfuru.  Boligen er vernet i klasse "B", som en av få nyere bygg i kommunen.

MÅLSETTING:

Eneboligen skulle utnytte den utfordrende tomtens kvaliteter maksimalt, være vedlikeholdsfri og like lettbeboelig som en leilighet.  Naturlige materialer og klar detaljering for å understreke enkelhet i form og uttrykk.

STED:

Underlia, Drammen kommune

STATUS:

Ferdigstilt 2005

STØRRELSE:

ca. 260 m2

OPPDRAGSGIVER:

Privat