1/3

DRAMMEN

Clarion ColLection hotell TOLLBODEN

Ferdigstillt 10  /  2010

OM:

Tollboden hotell består  opprinnelig av en Biedermeyer-bygning fra 1860-tallet (bolig), som i 1990 fikk et tilbygg tegnet av Halvorsen & Reine. Disse ble da til Home Hotel Tollboden. I 2008 fikk vi muligheten til å utforme enda et tilbygg, som ble ferdigstilt i 2010. Clarion Collection Hotel Tollboden ligger i et viktig kulturmiljø på Strømsø i Drammen sentrum, med flere verneverdig bygninger i umiddelbar nærhet. Prosjektet ble derfor utformet i nær dialog med kulturminnemyndighetene. Vi utformet en bebyggelse med skråtak mot gate, en horisontal oppdeling og en rytme og vindusoppdeling som minner om de gamle byggene, men der selve vindusutformingen, rekkverk og de knappe detaljene gjenspeiler tidsmessig arkitektur. Gjennom tilbygget, fikk hotellet 42 nye rom.

MÅLSETTING:

Ivareta et viktig kulturmiljø gjennom utforming av et tilbygg som underordner seg eksisterende bebyggelse.

STED:

Strømsø, Drammen kommune

STATUS:

Ferdigstilt

STØRRELSE:

Ca 2250 kvm, med 42 hotellrom, foaje, møterom og bi-rom.

OPPDRAGSGIVER:

Tollboden Eiendom Drammen AS v/Vital Eiendom