1/4

DRAMMEN

Tilbygg Danvik

Ferdigstillt 12 / 2019

OM:

Tilbygg til eksisterende tømmerhus på ca. 20 m2. Tilbygget utgjør en ekstra stue til hovedhuset, og ligger noe nedsenket i forhold til eksisterende bygg. 

Det er valgt å etablere et tilbygg som underordner seg hovedhuset, samtidig som det tilpasses eksisterende bolig blant annet ved bruk av samme takvinkel, sprosser, materialer og farger. Tilbygget er valgt utformet i en stram og moderne form med smal, stående bordkledning som en kontrast til det liggende, kraftige tømmerpanelet.

MÅLSETTING:

Målet har vært å skape et åpent og luftig oppholdsrom med god takhøyde, og et tilbygg som forbinder den gamle og det nye på en god måte. 

STED:

Danvik, Drammen kommune

STATUS:

Ferdigstilt 12.2019

STØRRELSE:

ca. 20 m2

OPPDRAGSGIVER:

Privat