1/3

DRAMMEN

Tilbygg HANS HANSENS VEI

Ferdigstillt 03 / 2016

OM:

Eksisterende bolig er fra 1924, og er en klassisk bolig i to etasjer med saltak. Eierne ønsket en utvidelse av eksisterende bolig med et tilbygg som skulle romme ny garasje, et nytt stort allrom med kjøkken, og en hems til opphold. Eksisterende garasje ble revet til fordel for det nye tilbygget.

Mellom nytt og gammelt bygg, er det etablert et nytt mellombygg/sone, som binder de to volumene sammen. Tilbygget er utført i en stram form med store vindusflater. Det er benyttet  malmfuru som kledning.

MÅLSETTING:

Målet var å etablere et tilbygg som skulle videreføre form og materialbruk fra det originale huset, men med et moderne preg og uttrykk. 

STED:

Underlia, Drammen kommune

STATUS:

Ferdigstilt

STØRRELSE:

ca. 100 m2 over 3 etasjer

OPPDRAGSGIVER:

Privat