1/3

NORDRE FOLLO

THE WELL

Under oppføring

OM:

Etter gjennomføringen og tre års drift av The Well SPA, ble det besluttet å utvide anlegget med hotellrom, større arealer for bespisning og opphold, samt rom for møter, undervisning og annen SPA-relatert bruk. Hotellet bygges som en direkte forlengelse av SPA-anlegget. Arkitekturen tilpasser seg det eksisterende, samtidig som hotellet i stor grad skal fremstå som et signalbygg ved at det dannes et tydelig, vertikalt element. 

 

Med den nye utvidelse, etableres et nytt felles adkomstsone der gjestene fordeles mellom adkomst til dagspa, hotell og møteroms-avdeling. Selve hotellromsfløyen bygges som et vertikalt volum med fem rometasjer over øvrige fellesarealer. På toppen etableres en ny restaurant med fantastisk utsikt. Materialbruken følger eksisterende anlegg sin palett gjennom bruk av  Accoya-tre, stein og glass. Cortenstål benyttes som fasademateriale for å tydeliggjøre og forsterke det vertikale volumet. Hotellet er nøye tilpasset terrenget, med kontakt mot urørt skog fra rommene som ligger på bakkeplan.

MÅLSETTING:

The Well Resort skal fremstå som ett samlet bygg etter ombyggingen og utvidelse med hotellet. Det er således benyttet samme utformings-prinsipper og i stor grad materialbruk som i eksisterende bygg. Som en markering av byggets høye volum, etableres et nytt fasade- og formelement som skiller seg ut fra anleggets øvrige formgivning. Ved etablering av hotellet, transformeres anlegget fra et dag-spa til å bli en wellness-resort. Etablering av hotellet, bidrar til å tydeliggjøre og få en vesentlig mer åpen og inviterende henvendelse.

STED:

Oppegård, Nordre Follo

STATUS:

Under oppføring

STØRRELSE:

104 rom, ca 15.000 kvm

OPPDRAGSGIVER:

Kongeveien Eiendom AS

c/o Canica