valle@heras.no

MONICA VALLE

Arkitekt/Medeier

Monica med sin mexicanske bakgrunn bringer liv og røre inn i lokalene. Hennes positive humør og smittende latter, bidrar til god stemning. Monica jobber alltid for å få til et godt samarbeid med oppdragsgiver.