1/1

JESSHEIM

sundbytunet

Status: Ferdigstilt 11/2011

OM:

Sundbytunet er en særegen destinasjon for handel og næring i hjertet av Jessheim sentrum. Tiltakshaver ønsket å utvikle Sunbytunet til et tun for handelsvirksomhet og kontor, med sterk fokus på gårdens historie og tradisjon. Driftsbygningen var vernet, og det sammen var selve tunet. Vår oppgave ble derfor å ivareta kulturminnet, samt opprettholde tunets karakter, samtidig som man ønsket en fullstendig endring av bruken. Oppgaven har bestått av rehabilitering av den verneverdige driftsbygningen, oppgradering av den øvrige bygningsmassen, samt tilføring av to nye, mindre bygg. Låven ble plukket helt ned etter en laserscanning av huset, med gjenbruk av bærende konstruksjoner i det nye bygget, i hovedsak som dekorative elementer.  Den nye låvebygningen har beholdt den vernede, gråsteinsmurte kjelleren som rommer bryggeriet, og rommer ellers konferansesenter, et lite hotell, kontor- og næringsarealer.  

MÅLSETTING:

Det har vært stor fokus på å etablere et helhetlig, arkitektonisk uttrykk som ivaretar gårdens historie og tradisjon, og samtidig styrke tunet. I prosessen har det vært et nært samarbeid med Oslo- og Akershus Fylkeskommune. Den tradisjonsrike gården skulle gi rammer for aktiviteter og kommersiell virksomhet på linje med Bærums verk, om enn i en mindre skala.  

STED:

Jessheim

STATUS:

Ferdigstilt

STØRRELSE:

Eksisternede bygg: ca.2.200 m2 BRA

Nybygg: ca. 280 m2 BRA

OPPDRAGSGIVER:

kjersti Romsaas Sundby