1/3

DRAMMEN

STRØMSØ

SENTER

Ferdigstillt  2015

OM:

Strømsø senter omfattet en ombygging og utvidelse av tidligere Maxi-senteret. Senteret omfatter forretningsarealer og parkeringshus, i tillegg til publikumsfunksjoner og vrimlearealer. Fasadene er utført med lyse grå perforerte metallplater på parkeringshuset. For å unngå et monotont uttrykk er platene montert med ulike vinkler/knekk, og plassert med en variert avstand fra bakenforliggende konstruksjon.

Selve senteret har mørke fasadeplater i tillegg til store glasspartier.

MÅLSETTING:

Målet var at Strømsø senter etter utbyggingen og opprustingen skulle fremstå som et moderne bygg med en tydelig og lesbar funksjon som kjøpesenter. Det ble videre jobbet med å etablere en mer utadrettet fasade mot den nye, utvidete Bjørnstjerne Bjørnsonsgate.

STED:

Strømsø, Drammen kommune

STATUS:

Ferdigstilt 2015

STØRRELSE:

11.500 kvm BTA kjøpesenter, 10.900 kvm BTA parkering

OPPDRAGSGIVER:

Strømsø Senter AS