1/2

FEVIK

Strand hotel fevik

Ferdigstillt 10  /  2010

OM:

Strand hotell Fevik er et av "De historiske", og er et ærverdig hotell bygget i funksjonalistisk stil. I 2010 skulle hotellet få et tilbygg med ny konferanseavdeling, velværeavdeling samt nye hotellrom. Tilbygget ble på ca. 2900 kvm, med ca. 40 nye rom. Det ble stilt høye krav til å tilpasse seg eksisterende bygg, og la dette fremstå med sitt særpreg der blant annet den buede restauranten fortsatt skulle være et fremtredende element. De største arealene, som konferanse-avdeling og velværeavdeling, er derfor oppført som en delvis underetasje, klart underordnet hovedvolumet. De nye romfløyene er lagt med en avstand til eksisterende bygg, og med tilsvarende materialbruk som den eldre bebyggelsen.

MÅLSETTING:

Målsettingen var å etablere et tilbygg som underordnet seg eksisterende bebyggelse, samtidig som man utnyttet kvalitetene på stedet med nærheten til skjærgården, sjøutsikt og mye grønt.

STED:

Fevik, Grimstad kommune

STATUS:

Ferdigstilt 2010

STØRRELSE:

Ca 2900 kvm tilbygg, med konferanseavdeling, velvære og ca 40 nye rom.

OPPDRAGSGIVER:

Fevik Strandhotell AS c/o Bundebygg