1/1

OSLO

STJERNEVEIEN

Ferdigstillt 07/2007

OM:

Eneboligen ligger på en flott tomt, regulert med klare begrensninger for utnyttelse og størrelse. Eneboligen er delt opp i tre hovedvolumer, som bindes sammen under terreng. Garasjen, hovedvolumet og et volum inneholdende praktikantdel og kontor, ligger som separate bygg som er nøye tilpasset det opprinnelige terrenget.

 

Under terrengnivå knyttes funksjonene sammen, og underetasjen er formgitt slik at dagslys og siktlinjer gir gode, romlige opplevelser.  Hovedhuset har et dobbelhøyt oppholdsrom som det sentrale motivet. Fra det dobbeltkøye rommet, slippes det lys gjennom fasaden ned i et atrie, som gir lys til inngangspartiet og velvære-avdeling i underetasjen. Hovedvolumene er kledd i tegl i lange, smale format, og de mindre volumene og detaljer er kledd med behandlet IPE.  Bygget har en rekke unike detaljer, for eksempel er belysnings-armaturene på portstolpene designet spesielt for huset.

MÅLSETTING:

Eneboligen skulle få dimensjoner og uttrykk tilpasset omgivelsene.  Byggherre har vokst opp på tomten, og i det eksisterende huset som ble revet. Det sterke forholdet til tomten ga oss viktige premisser for en nennsom tilpasning. Husets innvendige organisering med god lesbarhet og kontakt mellom inne- og uterom, var sentralt i utformingen.

STED:

Stjerneveien, Oslo kommune

STATUS:

Ferdigstilt 2007

STØRRELSE:

ca. 770 m2 BYA

OPPDRAGSGIVER:

Privat