1/3

VESTBY

Son spa

Ferdigstillt 08 / 2008

OM:

Son Spa ligger på vakker og historisk grunn, der de gamle båtbryggeriene i Son en gang lå. Hotellet ligger helt i vannkanten med både småbåthavn og badebrygge. Hotellet har 148 rom, og en Spa-avdeling på 2000 m2. Hele 74 av rommene er suiter med private balkonger. Bebyggelsen består av to lameller som ligger med gavlen mot vannkanten. Volumene er knyttet sammen i bakkant, slik at bebyggelsen danner et lukket gårdsrom og uteområde som åpner seg opp mot fjorden.

MÅLSETTING:

Gjøre strandsonen tilgjengelig for allmennheten ved å etablere en kyststi, og binde sammen to strender. Innpasse et stort romprogram skånsomt i terrenget, og ivareta bakenforliggende bebyggelse i størst mulig grad. Dempe virkningen fra sjøen, ved at bebyggelsen blir brutt opp.

STED:

Son, Vestby kommune

STATUS:

Ferdigstilt 2008

STØRRELSE:

Ca 12500 kvm, ca 150 rom

OPPDRAGSGIVER:

Nordic Resort Holding AS