1/2

KONGSBERG

1624

Under oppføring

OM:

1624 er et ambisiøst hotellprosjekt ved innkjøringen til Kongsberg sentrum, beliggende på området tidligere kjent som "Sildetomta". Bygget blir på 12 etasjer, med lobby i plan 2, og restaurant/bar med fantastisk takterrasse i øvre etasje. Øvrige etasjer er hotellrom. Hotellet vil romme ca.147 rom, og skal driftes sammen med tradisjonsrike Grand Hotell i sentrum. Prosjektet er et resultat av en lang regulerings-planprosess. Sammen med bakenforliggende boliger og handelsarealer, vil hotellet bidra til å revitalisere en del av Kongsberg som frem til nå har vært et noe udefinert område, med parkering, et gatekjøkken og en silo. Det legges særlig vekt på utforming av fasadene, og det stilles høye krav til detaljering og materialbruk. Fasadene vil få en transparent effekt, gjennom utenpåhengte, perforerte fasadeplater med en farge som skal bryte ned volumet og få hotellfasaden til å fremstå mindre repetitiv. Bygget skal også lyssettes for å forsterke effekten. Uttrykket er ment å gi en kobling til Kongsbergs bergverkshistorie.

MÅLSETTING:

Aktivisere en meget sentral og synlig tomt i Kongsberg sentrum. Knytte eiendommen bedre opp mot sentrum ved å etablere et nytt bygulv på nivå med 17.maigata, samtidig som man etablerer atkive fasader mot Gosmrudveien. Reduserer Gomsrudveiens effekt som en trafikk-barriere, ved å etablere gode forbindelser både på gateplan og gjennom den nye gangbroen.

STED:

Kongsberg kommune

STATUS:

Under oppføring

STØRRELSE:

Ca. 22.700 kvm BRA samlet, med 9.500 kvm handel, 6.500 kvm bolig og 6.700 kvm hotell

OPPDRAGSGIVER:

Eiendom 1624 AS c/o PK Eiendom AS