1/4

Larvik

SANDEN 1

Ferdigstillt 2011

OM:

Bebyggelsen ligger langs Stavernveien, ved innfarten til Larvik sentrum. Bygget er et kontor- og næringsbygg med en organisk form i seks etasjer, hvor de to nedre etasjene samt øverste etasje, har mindre grunnflate enn de øvrige kontoretasjene. De eksponerte glass-fasadene heller svakt utover med solavskjermingselementer i glass som fremstår som horisontale bånd i fasaden.

MÅLSETTING:

Målet var å etablere et signalbygg med en særegen form som følge av premissene i gjeldene plan, og tomtens beliggenhet. Videre var det et mål å etablere et volum som fremstår lett og åpent, til tross for den relativt store høyden.

STED:

Larvik kommune

STATUS:

Ferdigstilt

STØRRELSE:

Ca 3000 kvm kontor og 2300 kvm arkiv/parkering

OPPDRAGSGIVER:

Fritzøe Eiendom AS

TA KONTAKT

Tel: +47 32 21 52 90

Email: heras@heras.no

  • Instagram

Hotvetallèen 11, 3018 Drammen

PB 9407 Landfalløya, 3023 Drammen

© 2019 HALVORSEN & REINE AS