1/6

SLEMMESTAD

RORTUNET

Under oppføring

OM:

Rortunet er et kjøpesenter med 17.000 m2 handel og 120 boliger på taket av kjøpesenteret. Rortunet danner inngangsportalen til Slemmestad sentrum, og skal bidra som en generator for videre vekst og utvikling av Slemmestad. Rortunet er et viktig samlingssted for lokalbefolkningen. Gjennom nyetablering av senter, tilføring av boliger og oppgradering av utearealene, vil Rortunet forsterkes som et samlingssted for barn og unge, så vel som voksne og eldre. Vi har stått for både utarbeidelse av tidlig konsept og reguleringsplan, samt all arkitekturprosjektering. Tiltaket er nå under oppføring, og vi vil følge prosjektet frem til ferdigstillelse.

MÅLSETTING:

Tanken har vært å etablere en urban og sentral møteplass for innbyggerne i kommunen. Konseptet har gått ut på å etablere et nytt bygulv over senteret, og på den måten knytte boligene på taket sammen med utearealene på terrenget.

STED:

Slemmestad i Asker kommune

STATUS:

Under oppføring 2019-2022

STØRRELSE:

17.000 m2 handel + 120 boliger

OPPDRAGSGIVER:

Rortunet Eiendom AS