Søk
  • HERAS

Sølvparken på Kongsberg

Bygging av kombinasjonsbygget med hotell og boliger pågår for fullt.
0 visninger

TA KONTAKT

Tel: +47 32 21 52 90

Email: heras@heras.no

  • Instagram

Hotvetallèen 11, 3018 Drammen

PB 9407 Landfalløya, 3023 Drammen

© 2019 HALVORSEN & REINE AS