1/2

Oslo

Øvre Ullern Terrasse 3

Ferdigstillt 2010

OM:

Øvre Ullern Terrasser er et moderne boligprosjekt med 15 boliger, fordelt på 2 bygningsvolum. Hovedvolumene er bundet sammen med en innebygget gangforbindelse. Materialbruken er en kombinasjon av lys puss og tegl, sammen med trepanel og en utstrakt bruk av glass.

De lange fasadene er brutt opp ved at bebyggelsen trappes med terrenget, og ved at første etasje mot vei er gitt et transparent preg.

MÅLSETTING:

Målet har vært å etablere to volum som fremstår som frittliggende bygninger, med en materialpalett som gir et ensartet og harmonisk preg.

STED:

Øvre Ullern, Oslo kommune

STATUS:

Ferdigstilt 2010

STØRRELSE:

3200 kvm BRA, 15 boliger

OPPDRAGSGIVER:

Øvre Ullern Terrasse 3 AS