1/5

DRAMMEN

ØVRE STORGATE 124

ELVEKVARTALET

Ferdigstillt 03 / 2020

OM:

Øvre Storgate 124 er et prosjekt liggende i gangavstand rett vest for Bragernes sentrum. Eiendommen ligger langs elven, i et tidligere industri-/næringsområde som er i ferd med å transformeres til boligområde. Tidligere besto eiendommen av flere slitne industribygg, med variert bruk. Bebyggelsen er organisert rundt et felles uteområde, der det er etablert arealer for lek og opphold. Det er lagt opp til gangsmett gjennom kvartalet. Boligene er orientert i forhold til sol og utsyn, med en variasjon av størrelser og utforming som legger til rette for en variert beboersammensetning. Det er lagt vekt på god kvalitet på materialbruk, med en kombinasjon av lys og mørk tegl, samt innslag av tre og platemateriale. Vi har vært involvert i prosjektet fra utforming av reguleringsplan frem til ferdigstillelse av prosjektet. Prosjektet ble gjennomført og ferdigstilt i flere byggetrinn.

MÅLSETTING:

Transformere et slitent næringsområde til et godt boligkvartal, med et variert boligtilbud og attraktive uteområder.

STED:

Drammen kommune

STATUS:

Ferdigstilt

STØRRELSE:

121 boliger, ca 2800 kvm

OPPDRAGSGIVER:

JM Norge AS