1/2

ASKIM

ØSTFOLDBADET

Ferdigstillt  11  / 2019

OM:

Det opprinnelige bade- og svømmeanlegget på Østfoldbadet ble ferdigstilt i desember 2000. Anlegget ble senere utvidet med eget treningssenter som sto ferdig i 2013. Utvidelsen av Østfoldbadet, omfatter nytt treningsbasseng med egne garderober, og utgjør omlag 3600 m2 BRA. Tilbygget er på to etasjer over terreng, i tillegg til en underetasje.

MÅLSETTING:

Målet har vært å etablere en bygningsmassen som harmoniserer med eksisterende bygg, samtidig som det dannes et rolig og enhetlig uttrykk. Bruk av perforerte metallplater på veggflater rundt selve bassengvolumet, danner en skjerm for vær og vind i sonen mellom ute og inne. For at bygget skal bli så tre-dimensjonalt som mulig, har ambisjonen vært å gi kledningen et irregulært mønster dannet av selve perforeringen. Det perforerte sjiktet gir dermed et positivt og "levende" bidrag både til omkringliggende omgivelser og mot utebassengområdet. 

STED:

Askim

STATUS:

Ferdigstilt 11/2019

STØRRELSE:

Ca. 3600 m2 BRA

OPPDRAGSGIVER:

Multiconsult Norge AS

Østfoldbadet