1/5

SKI

Nordre finstad gård

Ferdigstillt 09 / 2018

OM:

Nordre Finstad gård består i utgangspunktet av flere prosjekter: ombygging av de verneverdige byggene låven, kårhuset og grisehuset til boliger, samt etablering av nytt boligprosjekt sør for tunet. Nordre Finstad gård er fra 1823, og gårdstunet har høy vernestatus. Prosjektet med ombygging av låven var derfor særdeles krevende, og forutsatte et tett samarbeid med kulturminnemyndighetene. Låven ble plukket ned, del for del, og nennsomt satt opp igjen. Nye boliger inne i låven ble etablert med massivtre-elementer. Som det fremgår av prosjektet ble det ikke tillatt med store inngrep/endringer på fasaden mot tunet, mens det ble tillatt å ta noen større åpninger i tak og fasaden som vender bort fra tunet. Nybygget i vest, måtte underordne seg låven, og få til nærmet lik takform og bredde som denne.

MÅLSETTING:

Utforme et attraktiv boligprosjekt med særpreg, med utgangspunkt i vernehensyn og eksisterende kvaliteter i gårdstunet, eksisterende bebyggelse og omkringliggende områder.

STED:

Ski, Nordre Follo kommune

STATUS:

Ferdigstilt

STØRRELSE:

Ombygging låve , kårbolig og grisehus: 15 boenheter.

Nybygg i sør: ca 620 kvm, 11 boenheter

OPPDRAGSGIVER:

Nordre Finstad Gård AS c/o Vinkl AS