1/6

LARKOLLEN

RYGGE

STØTVIG

HOTEL

Ferdigstillt 01  /  2015

OM:

Støtvig hotel tok imot sine første gjester allerede i 1900, og var i mer enn 100 år et av Oslofjordens mest særpregede og anerkjente badehotell. I 2011 ble det gamle hotellet revet, og arbeidet med etablering av et nytt hotell igangsatt.

 

Bygningsmassen er organisert som tre saltaksvolum, der taklandskapet er oppdelt og beriket med takopplett. Volumene er i tre etasjer, der øverste etasje er utformet med knevegg og åpen himling, slik at rommene i toppetasjen får et loftpreg.

 

Volumene er plassert på rekke, med gavlfasadene mot stranden og Larkollveien, slik at de forsterker landskapsdraget som strekker seg fra jordene og ut i strandviken. Mellom saltaksvolumene er det etablert volumer i en etasje, som knytter de tre hovedvolumene sammen. De lavere volumene er relativt åpne, slik at det dannes en god kontakt mellom adkomstssonen og stranden. 

MÅLSETTING:

Premissene for utformingen har vært å etablere trehus med tilknytning til stedlig byggeskikk inspirert av atmosfæreskapende elementer fra tradisjoner i New Englands knappe og stramme, og samtidig sammensatte trebygg. For Støtvig hotell er det forsøkt å skape  stramme hovedformer krydret med elementer som gir gode innvendige rom og spennende detaljering. Huset er bygget med gode og varige tømmermannsdetaljer, der liggende malt panel og naturlig grånende spon dominerer som fasademateriale. Det har også være en viktig målsetting, og etablere gode utearealer som også er tilgjengelige for allmennheten.

STED:

Larkollen, Rygge kommune

STATUS:

Ferdigstilt våren 2015

STØRRELSE:

Ca 8.500 kvm BRA, med ca. 90 hotellrom, spa-avdeling, konferanse og aktiviteter

OPPDRAGSGIVER:

Støtvig Hotel AS c/o Fische