1/4

Hønefoss

Hvervenmoen

Vedtatt områdeplan 2015

OM:

Hvervenmoen er et næringsområde sør for Hønefoss sentrum, tilrettelagt for kontor, plasskrevende handel og lett industri. Halvorsen & Reine har bistått AKA AS med en utarbeidelse av en områdeplan med konsekvensutredning, med tilhørende kapasitetsanalyse/ skisseprosjekt. Etter at områdeplanen ble vedtatt, er det gjennomført og bygget flere næringsbygg ihht. denne. Blant disse er HM2 - et handelsbygg på 12.000 kvm, Coop Obs Bygg, påbygg og tilbygg av HM49 - et kontorbygg for flere leietakere, HM60 - et handelsbygg på ca 12.000 kvm samt HM33 - et kontorbygg for blant andre Ringerikskraft. 

Halvorsen & Reine har bistått AKA AS i utviklingen av samtlige prosjekter, der HM2, Coop Obs Bygg og HM49 ble tegnet av oss frem til ferdigstillelse, mens for HM60 og HM33 bistod vi i forprosjektet frem til godkjent rammesøknad. 

MÅLSETTING:

Utvikle Hvervenmoen videre til et attraktivt næringsområde, tilrettelagt for både kontor, lett industri og plasskrevende handel.

STED:

Hvervenmoen, Hønefoss - Ringerike kommune

STATUS:

Vedtatt områdeplan

STØRRELSE:

Planområdet er på ca 

OPPDRAGSGIVER:

AKA AS

TA KONTAKT

Tel: +47 32 21 52 90

Email: heras@heras.no

  • Instagram

Hotvetallèen 11, 3018 Drammen

PB 9327 Åssiden, 3023 Drammen

© 2019 HALVORSEN & REINE AS