1/3

Spikkestad

Oddevald

Vedtatt områdeplan

OM:

Arealene på Oddevald ligger sentralt på Spikkestad med nærhet til stasjonen, skoler, barnehager, friområder mm. Planen grenser til områdeplanen for Spikkestad sentrum, og legger til rette for en tettstedsutvikling med et mer bymessig preg. Vårt arbeide, har vært å utarbeide områdeplan med konsekvensutredning for å legge til rette for boligutvikling på de aktuelle arealene.

MÅLSETTING:

Skissert prosjekt viser en utvikling med omlag 300 boliger, barnehage og store uteoppholdsarealer med gode forbindelser gjennom området. Boligblokkene vil variere fra 3-6 etasjer. Tiltaket omfatter også omlegging av bekken i et åpent bekkeløp, og håndtering av overvann som et estetisk element i uteområdene. 

STED:

Asker kommune

STATUS:

Vedtatt Områdeplan

STØRRELSE:

ca. 56 daa

OPPDRAGSGIVER:

Oddevald Eiendom AS