1/2

DRAMMEN

Konnerud senter

Skisseprosjekt som innspill/underlag til områdeplan

OM:

Drammen kommune har nylig ferdigstilt områdeplanen for Konnerud sentrum. Som del av dette arbeidet, har vi bistått eierne av Konnerudsenteret med å utarbeide et skisseprosjekt, som har dannet grunnlaget for de premissene som nå er lagt for tomten. Vi skal nå i gang med forprosjekt for videre utvikling, som vil være en utvidelse av Konnerud senter med næringsarealer og ovenforliggende boliger. Prosjektet vil bestå av ca. 90 boliger med egne utearealer på taket over næringsarealene. Som del av prosjektet, skal det etableres en ny gangforbindelse fra torget ned til Pettersvollen, sammen med nytt fortau og parkeringsarealer. 

Leiligheter på Konnerudsenteret, vil tilføre et nytt boligtilbud i den attraktive bydelen. 

MÅLSETTING:

Utvikle Konnerudsenteret til et bærekraftig nærsenter, sammen med et nytt, kollektivnært boligprosjekt med høy standard og gode bokvaliteter - i kort avstand både til sentrumsfunksjoner, idrettsanlegg og friområder.

STED:

Konnerud, Drammen kommune

STATUS:

Under utvikling

STØRRELSE:

Ca 90 boliger samt utvidelse av nærsenter, med forretningsarealer, parkeringsareal og varemottak. 

OPPDRAGSGIVER:

Ticon AS