1/4

SLEMMESTAD

RORTUNET

VEDTATT PLAN 2015

OM:

Rortunet er et kjøpesenter med 17.000 m2 handel og 120 boliger på taket av kjøpesenteret. Rortunet danner inngangsportalen til Slemmestad sentrum, og skal bidra som en generator for videre vekst og utvikling av Slemmestad. Rortunet er et viktig samlingssted for lokalbefolkningen. Gjennom nyetablering av senter, tilføring av boliger og oppgradering av utearealene, vil Rortunet forsterkes som et samlingssted for barn og unge, så vel som voksne og eldre.

Reguleringsplanen med konsekvensutredning ble vedtatt i 2015, og prosjektet er nå under oppføring.

MÅLSETTING:

Tanken har vært å etablere en urban og sentral møteplass for innbyggerne på Slememstad. Konseptet har gått ut på å etablere et nytt bygulv over senteret, og på den måten knytte boligene på taket sammen med utearealene på terrenget.

STED:

Slemmestad i Asker kommune

STATUS:

Under oppføring 2019-2022

STØRRELSE:

17.000 m2 handel + 120 boliger

OPPDRAGSGIVER:

Rortunet Eiendom AS

TA KONTAKT

Tel: +47 32 21 52 90

Email: heras@heras.no

  • Instagram

Hotvetallèen 11, 3018 Drammen

PB 9327 Åssiden, 3023 Drammen

© 2019 HALVORSEN & REINE AS