1/7

NORDRE FOLLO

THE WELL

Ferdigstillt  12/2015

OM:

The Well SPA er Nordens største SPA-anlegg, med over 10.000 m2 med bassenger, badstuer, behandlingsrom, lounge- og restaurant-arealer, i tillegg til øvrige oppholdssoner.  Totalt er det 25 behandlingsrom, 15 badstuer, 11 bassenger og kulper over tre plan. The Well har egen restaurant med 250 sitteplasser og uteservering. 

 

Anlegget er plassert inn i en kolle som strekker seg i nord-syd retning, med inngang fra øst, tre etasjer under kollens topp. SPA- og velværeanlegget er i så stor grad som mulig tilpasset topografien på tomten. Anleggets funksjoner er lite dagslysavhengige, og mye av volumet er bygget under bakken. Mange av funksjonene og opplevelsene, er knyttet til de ulike rommenes karakter og utforming. Over kollens høypunkt ligger bebyggelsens toppetasje med vestvendte uteplasser. Anlegget er designet med vekt på kontakten med terrenget og skogen, og for å gi et unik atmosfære i rommene mellom de ulike attraksjonene.  Materialbruk og interiør er av svært høy kvalitet for å gi en varig god kundeopplevelse.

MÅLSETTING:

Målsettingen med prosjektet, var å skape et helhetlig SPA-anlegg av svært høy kvalitet. Intensjonen ved tiltaket har vært å etablere et stort anlegg uten at det blir ruvende i landskapet, og bevare mest mulig av den eksisterende vegetasjonen, slik at anlegget blir liggende i "det grønne". God logistikk, lesbarhet og etablering av egenart, har også vært viktig for å styrke spa-anlegget som destinasjon.

STED:

Oppegård, Nordre Follo Kommune

STATUS:

Ferdigstilt

STØRRELSE:

11.500 m2 BTA

OPPDRAGSGIVER:

Kongeveien Eiendom AS

c/o Canica