1/6

LØRENSKOG

SNØ SKIHALL

Ferdigstillt  11 / 2019

OM:

SNØ - eller Skihallen på Lørenskog, er Norges første innendørs skihall, og i øyeblikket verdens lengste. Selve skianlegget utgjør byggets "kald-sone", der temperaturen innvendig er på ca. -4 grader kontinuerlig. Vegger og tak står direkte på et bearbeidet, snølagt terreng. På bakken med permafrost og ultimat snøføre, er det skiheiser, tre nedfarter, barnebakke, område for freeski, isklatring, og totalt sett grunnlaget for en komplett opplevelse for "nedoverski".  I tillegg til dette er det, i takets konstruksjoner, hengt opp et løypesystem for langrenn, kjørt opp både for klassisk og skøyting.  Løypeanleggene er designet og utformet i samarbeid med den beste nasjonale og internasjonale kompetansen på løypegeometri.  

 

I tillegg til selve skianlegget, inneholder volumet mot syd en "varm-sone". Varm-sonen omfatter et bygg i seks etasjer med et stort atrium over fire etasjer. Her ligger funksjoner som garderobeanlegg, adkomstssoner og bespisning. I tillegg er det her tjenesteyting, handelsarealer og service relatert til vinteridrett. Her er også et konferansesenter, og i de to øverste etasjene showrooms og kontorer for virksomheter som er nasjonale innen vinteridrett.  Kald-sonen er på ca 36.000 m2, og varm- sonen på ca 9.000 m2, totalt 45.000 m2. 

MÅLSETTING:

Hovedidéen bak byggets utforming er isbreen, med utforming av tak og fasader som "is og snø" med terrenget rundt som bygges opp som "stein og morene". Det er etablert et stort bygg på en tomt med skrånende terreng, der bygget og alpinbakken i størst mulig grad forholder seg til gjeldende terreng. Målsettingen med anlegget var,

i samarbeid med tiltakshaver, å utforme et unikt bygg med en ny funksjon i nasjonal sammenheng. Internasjonalt er heller ikke et tilsvarende bygg etablert, der eksisterende terreng danner inndørs skibakker.  Vi har vært svært opptatt av innvendige, romlige kvaliteter og gode orienteringsmuligheter for ulike kunde- og brukergrupper.

STED:

Lørenskog

STATUS:

Ferdigstilt 11/2019

STØRRELSE:

ca. 52.300 m2 BRA

OPPDRAGSGIVER:

Lørenskog Vinterpark AS