1/1

Hønefoss

EGGEMOeN

Vedtatt områdeplan 2020

OM:

Eggemoen er et tidligere militært område som ligger nord for Hønefoss sentrum, på grensen mot Jevnaker. Eiendommen eies av Tronrud Engineering AS, og var delvis regulert. På området, ligger en 2 km lang flystripe, opprinnelig etablert av tyskerne, og nå reetablert av Tronrud Engineering. 

Vårt arbeide, har vært å utarbeide områdeplan med konsekvensutredning for å tilrettelegge området for videre næringsutvikling, da både til industrivirksomhet og kontorarealer. Vi har utarbeidet en kapasitetsanalyse som grunnlag for reguleringen, samt vært koordinerende rådgiver i forhold til andre fagområder, da eksempelvis trafikk,  naturbiolog, kulturminnevern, vann- og avløp etc. Områdeplanen er utarbeidet uten videre plankrav for største delen av området, og kan dermed søkes direkte på. Gamle Eggemoen leir er bevaringsverdi, og er avsatt som kulturmiljø i planen.

MÅLSETTING:

Etablere et attraktivt næringsområde tilrettelagt for kunnskapsvirksomheter og flyplassrelatert næringsvirksomhet. Fokus har vært på områdets særegenhet, og da spesielt sett opp i mot etablering og drift av eksisterende flyplass.

STED:

Eggemoen, Hønefoss - Ringerike kommune

STATUS:

Vedtatt Områdeplan

STØRRELSE:

Planområdet er på ca 2.300 daa. 

OPPDRAGSGIVER:

Tronrud Engineering AS/Eggemoen Utvikling AS