1/3

KRAGERØ

HYTTE

Ferdigstillt 07 / 2009

OM:

Hytteanlegg på Buholmen med hytte og uthus samt svømmebasseng og bryggeanlegg. Hytteanlegget ble etablert til erstatning for en tidligere, eksisterende hytte. Tomten er flott, men topografien var krevende, og bak den gamle hytta var terrenget myrlendt.  Ved å utnytte fjellformen på tomten og en forsenkning  som ligger i hyttas retning, ble det etablert en stor underetasje med gode sikt- og lysforhold. En spennende akse gjennom hytteanlegget binder sammen basseng, bod og de ulike etasjene/nivåene. Hytta er en ren limtrekonstruksjon med vektlegging av en maksimal åpenhet og utsikt mot sjøen i et 270 graders perspektiv. Samtidig er den tydelige aksen benyttet til vindskjerming av uteareal ved bassenget, og tydeliggjøring av den private delen av anlegget.

MÅLSETTING:

Hytteanlegget er utformet for å gi gode ute- og innerom, med vekt på uterommenes brukbarhet og deres kvaliteter på en til tider vindfull tomt. Bygget er utført så luftig og åpent som mulig, men en nitidig  detaljering for presise løsninger.

STED:

Buholmen, Kragerø kommune

STATUS:

Ferdigstilt 2009

STØRRELSE:

Ca 220 kvm BRA

OPPDRAGSGIVER:

Privat