1/3

RINGERIKE

HVERVENMOEN

HM 2

Ferdigstillt 2016

OM:

Hvervenmoen 2 omfatter et handelsbygg på ca. 12.400 m2 for plasskrevende handel. Klimaveggene består av antrasittgrå elementvegger med et utenpåliggende sjikt med en rustbrun perforert metallplate. Den utenpåliggende kappen er, med sine skrå avslutninger, med på å skape variasjon i bygningsvolumet og skape et variert relieff opp mot gesims.

MÅLSETTING:

Målet har vært å etablere et stort handelsbygg for plasskrevende varer hvor hver forretning har sin tydelige, markerte adkomst. Det har i tillegg vært fokus på å skape et variert volum som brytes opp, slik at bygget ikke fremstår som en stor, monoton bygningsmasse.

STED:

Hvervenmoen, Ringerike kommune

STATUS:

Ferdigstilt 2016

STØRRELSE:

12.400 kvm BTA

OPPDRAGSGIVER:

AKA AS