1/4

HØNEFOSS

HØNEFOSS KIRKE

Ferdigstillt  12  / 2017

OM:

Etter at Hønefoss kirke brant ned i 2010 ble det utlyst en arkitektkonkurranse for å tegne en ny kirke på tomten. Link Arkitekter vant konkurransen. Halvorsen & Reine overtok prosjektet etter godkjent rammetillatelse, og har stått for gjennomføring av prosjektet. 

MÅLSETTING:

Konseptet "Himmeltrærne" spiller på rekker av søyler som fletter seg sammen i toppen, og bærer kirkens tak. Utenfor kirken plantes trær som fortsetter rekkene ned til kirkeporten. I aksen fra porten opp til alteret, beveger man seg under trær og søyler som strekker seg høyere opp jo nærmere man kommer alteret.

Målsetningen med vårt arbeid i detaljfasen av prosjektet, var å ivareta idéene i forprosjektet, og å løse bygget med endret strukturellt system og nye prinsipper for "himmeltrærne" med bruk av massivtre.  En rekke praktiske og funksjonelle utfordringer måtte løses.

STED:

Hønefoss, Ringerike kommune

STATUS:

Innviet 10.12.2017

STØRRELSE:

ca. 1700 m2 BRA

OPPDRAGSGIVER:

OBAS  - Entreprenør for Ringerike kirkeråd