1/4

DRAMMEN

ENGENE 100

Ferdigstillt 10 / 2017

OM:

Engene 100 er en flott beliggende tomt på Brakerøya, i overgangene mellom den urbane, tette byen og den mer åpne bebyggelses-strukturen i åsen. Brakerøya er en bydel som er i transformasjon fra småindustri, kontor og lavutnyttet boligbebyggelse, til et moderne boligområde. I tråd med kommunale føringer, er bebyggelsen organisert i et kvartal, med 75 boliger i varierende størrelse. Bebyggelsen definerer et generøst , luftig og solrikt gårdsrom med felles uteoppholdsarealer, som også ivaretar en åpen akse og siktlinje fra Engene i nord til Bragerhagen og en ny, offentlig park i sør. Det er etablert en lav rekkehuscarré som del av kvartalet, som lukker kvartalet delvis mot øst. Bebyggelsen er etablert med en variert materialpalett, og med en oppbrutt bebyggelsesstruktur. Bebyggelsen regnes å være et positivt tilskudd til byfornyelsen som nå er i gang på Brakerøya. Vi har vært engasjert i prosjektet hele prosessen, fra utarbeidelse av reguleringsplan, etterfølgende nedleggelse av bensinstasjonen, frem til ferdigstillelse av prosjektet.

MÅLSETTING:

Ved å transformere en eiendom bestående av bensinstasjon og falleferdig bebyggelse, etablerer man et nytt bykvartal med fokus på grønne, felles og offentlige uterom. Dette bidrar til å ivareta god bokvalitet i den tette byen.

STED:

Drammen kommune

STATUS:

Ferdigstilt 2017

STØRRELSE:

Ca 2400 kvm, 75 boliger

OPPDRAGSGIVER:

Engene 100 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS