1/3

DRAMMEN

BB 110

ferdigstilt 2017

OM:

BB110 er et kontorbygg, bestående av tradisjonelle kontorlokaler oppover i etasjene, mens arealene på plan 1 består av større, sammenhengende arealer som legger til rette for mer utadrettete virksomheter. Bebyggelsen er formet med tre fløyer som mot vest er koblet sammen med en lengre bygningskropp. De to fløyene mot sør er løftet opp en etasje, som gir bebyggelsen et lett uttrykk. Prosjektet består også av et eksisterende bygg oppført i funksjonalistisk stil.  Nybygget er lagt slik at dette bygget fremstår som et eget bygg, med sin egen karakter. Vindusåpninger er etablert med en klar, vertikal retning, og med en uregelmessig plassering. Dette gir en mer leken komposisjon av fasadene i kontrast mot de stramme hoved-volumene.

MÅLSETTING:

Målet har vært å etablere attraktive kontorarealer innenfor et kvartal som er omkranset av relativt trafikkerte veier på alle sider, samt få en god sammenheng mellom eksisterende og nye volumer.

STED:

Bangeløkka, Drammen kommune

STATUS:

Ferdigstilt 2017

STØRRELSE:

8.200 kvm

OPPDRAGSGIVER:

Ticon Bangeløkka AS